ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
       Knihy nás mění,
       vzdělávání obohacuje
       Vyuka i volný čas
       Veřejné zakázky
       Program rozvoje venkova
       Investice do vzdělání
       Společně to zvládneme
       Přitažlivá výuka
       Zkvalitnění výuky
      NAPIŠTE NÁM
 

PODPORA EU

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - SZIF

Název projektu: Hurá na hřiště,kde každý vyhrává-dětské dopravní hřiště ZŠ Černošín

Místo realizace projektu: ZŠ Černošín,nám.1.máje č.p.5

Celkové výdaje projektu: 430 497,00 Kč
Způsobilé výdaje: 430 497,00 Kč
Celková výše přiznané dotace: 387 447,00 Kč
Příspěvek Společenství EU (Kč,%): 309 957,00 Kč / 80%
Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %): 77 490,00 Kč / 20%

Termín realizace projektu : srpen 2013 - listopad 2013.

Technické údaje projektu: Plošná oprava a změna povrchu školního dvora ,vytvoření dětského dopravního hřiště pro výuku dopravní výchovy a činnost zájmového útvaru BESIP v ZŠ Černošín.Očištění plochy betonových dílců od nečistoty a travin,položení separační fólie a povrchové vrstvy z drátkobetonu,výšková úprava poklopů v ploše dvora,aby nevyčnívaly nad povrch,vytvoření roviny.Terénní úpravy,dokončovací práce,přesun hmot.Nákup přenosných dopravních značek(8 kusů) .Vytvoření vodorovného značení hřiště.

 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz