ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
       Knihy nás mění,
       vzdělávání obohacuje
       Vyuka i volný čas
       Veřejné zakázky
       Program rozvoje venkova
       Investice do vzdělání
       Společně to zvládneme
       Přitažlivá výuka
       Zkvalitnění výuky
      NAPIŠTE NÁM
 

PODPORA EU

Projekt Změny skutečně pomáhají

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010250

Zkrácený název projektu:     Šablony II

Číslo programu:                   02

Název programu:                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu:              1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V rámci tohoto projektu naše škola získala finanční prostředky:

 • na činnost školního asistenta po dobu 12 měsíců ve výši 217 020 Kč
 • na činnost 2 klubů zábavné logiky a deskových her ve výši celkem 142 664 Kč
 • na činnost čtenářského klubu ve výši 71 332 Kč
 • na činnost klubu komunikace v cizím jazyce ve výši 53 499 Kč
 • na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem ve výši 26 751 Kč
 • na vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 3 480 Kč

Celkem se jedná o dotaci v celkové částce 514 746 Kč.

Všechny uvedené kluby a doučování fungují jako volnočasové mimoškolní aktivity, které by měly vést k rozvoji základních kompetencí žáků a pozitivně se promítnout do povinné složky vzdělávání žáka, např. zvýšení čtenářské gramotnosti, rozvoj vrozené logiky, verbálních schopností, matematických schopností, plošné a prostorové představivosti, kreativitě, důvtipu, funkční gramotnosti, praktické inteligenci, vnímání, postřehu apod.

 

Název projektu CZ: Změny pomáhají

Název projektu EN: Changes help


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005632
Identifikace žádosti (Hash): 7KzJLPZkrácený název projektu: ZŠ Černošín šablony 1
Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Změny pomáhají
Název projektu EN: Changes help
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na
 • Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ-zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Rozpočet jednotkový
 • 1 Celkové způsobilé výdaje: 382 890,00 Kč / 100,00%
  příspěvek EU: 325 456,50 Kč
  národní veřejné zdroje: 57 433,50 Kč
 • 1.1 Školní asistent - personální podpora
 • 1.1.1 Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,5 na jeden měsíc: 210 120,00 Kč / 54,88%
 • 1.2 Čtenářský klub pro žáky ZŠ: 69 108,00 Kč / 18,05%
 • 1.2.1 Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu: 69 108,00 Kč
 • 1.3 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ: 103 662,00 Kč / 27,07%
 • 1.3.1 Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu: 103 662,00
Realizace projektu: 1.9.2017-30.6.2019.

 

Knihy nás mění,vzdělávání obohacuje

V dubnu 2015 naše škola zpracovala projekt s názvem: Knihy nás mění,vzdělávání obohacuje
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
a. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
b. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
c. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Více o projektu

 

Technika a ICT - Cherchez la femme!

Projekt "Technika a ICT - Cherchez la femme!"-podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji,
který byl podpořen z Nadace Open Society fund Praha a je financován z Norských fondů.Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek 7.-9.tříd ZŠ o studium technických a ICT oborů.Realizace projektu je plánována na období 1.7.2014 - 30.4.2016.

 

Podpora podnikatelských dovedností žáků ZŠ

Projekt "Podpora podnikatelských dovedností žáků ZŠ" Cílem tohoto projektu je ozkoušení zjednodušeného modelu fiktivních firem(minipodniků),
které by provozovali žáci základních škol v Plzeňském kraji.Projekt bude realizován ve školním roce 2014/2015,a to formou zájmového útvaru.Tato aktivita naučí děti obchodnímu myšlení,jednání a práci v týmu.Veškeré náklady budou hrazeny z prostředků projektu(mzdy pedagogů,školení,pomůcky a materiál pro žáky,metodická podpora apod.).

 

Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova

Projekt Výuka i volný čas - kdo chce,přijde mezi nás.
Multifunkční klubovna - místo pro setkávání generací.
Schválená dotace 57 600,-Kč.
Realizace 1.5.2014 - 30.8.2014

Více o projektu


 

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR - SZIF

Hurá na hřiště,kde každý vyhrává-dětské dopravní hřiště ZŠ Černošín

Více o projektu


 

PROJEKT Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Představujeme vám klíčové aktivity projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji", které budou naši žáci využívat díky partnerství v projektu Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426

Více o projektu

 

PROJEKT Společně to zvládneme

Název projektu: Společně to zvládneme
Termín realizace projektu: 09/2011 - 02/2014
Předpokládané celkové náklady projektu: 707 406,00 Kč
Realizátor projektu: Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace

Cíle projektu:

 • vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti
 • podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti matematické gramotnosti
 • podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti

 

PROJEKT Přitažlivá výuka - základ kvalitního vzdělávání

Název projektu: Přitažlivá výuka - základ kvalitního vzdělávání
Termín realizace projektu: 04/2010 - 06/2012

Cíle projektu:

 • zvyšování gramotnosti žáků v oblasti cizích jazyků a ICT prostřednictvím zavádění ICT do výuky různých předmětů a mimoškolních aktivit
 • uplatnění moderních ICT v rámci inovace a tvorby výukových plánů a programů mimoškolních aktivit
 • zatraktivnění a zkvalitnění vzdělání v oblasti cizích jazyků a ICT již od nejmladšího školního věku
 • zvyšování počítačové gramotnosti žáků i pedagogů, a tím zkvalitnění výuky

      Více o projektu >>>
      Produkty projektu "Přitažlivá výuka - základ kvalitního vzdělávání" >>>

 

PROJEKT Zkvalitnění podmínek pro výuku

Název projektu: Zkvalitnění podmínek pro výuku na ZŠ Černošín
Termín fyzické realizace projektu: 04/2009 - 12/2009

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zajištění podmínek pro zkvalitnění vzdělávání a vyšší efektivitu výuky na ZŠ Černošín.

      Více o projektu >>>

 

 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz