ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
      NAPIŠTE NÁM
 

AKTUALITY

 

03.06.2020
Výuka na 2. stupni (8. 6. 2020)
 

1.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

2.
Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům bez příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků Covid-19, zákonný zástupce si musí žáka okamžitě ze školy vyzvednout.

3.
Žáci budou postupně přicházet hlavním vchodem (bude otevřen od 7:45 hodin), po přezutí a převléknutí u šatní skříňky si dezinfikují ruce a přesunou se do třídy.

4.
V jedné lavici bude sedět jeden žák (vzdálenost mezi žáky bude 2 metry).

5.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

6.
Roušky musí všichni používat ve společných prostorách, při skupinové práci. Ve třídách, při dodržení bezpečnostní vzdálenosti, není třeba nosit roušku.

7.
Ve společných prostorách se žáci budou zdržovat po dobu nezbytně nutnou (cesta na WC a zpět).

8.
Výuka bude probíhat denně dle rozvrhu (viz příloha). Pokud se žák na výuku nedostaví, zákonný zástupce bude informovat o důvodech nepřítomnosti.

9.
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyučujícího a stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržení je důvodem k vyřazení žáka z výuky.

10.
Podmínkou účasti na výuce je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které žák odevzdá vyučujícímu v pondělí 8. 6. 2020. Toto prohlášení si můžete stáhnout níže, nebo vyzvednout ve škole na 2. stupni (na stole u tělocvičny).

11.
Po ukončení dopolední výuky, odchází žáci domů, nebo pod vedením vyučující do školní jídelny.

12.
Od 25. 5. funguje školní stravování pro žáky účastnící se prezenční výuky. Pokud máte zájem o školní stravování, přihlaste si obědy u vedoucí školní jídelny (tel. 725 788 160).


Čestné prohlášení
Rozvrh hodin

<<<   zpět do aktualit  
 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz