ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
      NAPIŠTE NÁM
 

AKTUALITY

 

22.05.2020
Zahájení výuky na 1. stupni (25. 5. 2020)
 

1.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

2.
Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům přihlášeným k prezenční výuce a bez příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků Covid-19, zákonný zástupce musí žáka okamžitě ze školy vyzvednout.

3.
Žáci budou přicházet zadním vchodem (bude odemčen pouze v čase příchodu), kde si je v určený čas (viz příloha) vyzvedne vyučující dané skupiny, který dohlédne na jejich převléknutí a přezutí v šatně, poté jim dezinfikuje ruce a doprovodí do třídy. Složení skupiny je neměnné.

4.
V jedné lavici bude sedět jeden žák (vzdálenost mezi žáky bude 2 metry).

5.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

6.
Roušky musí všichni používat ve společných prostorách, při skupinové práci. Ve třídách, při dodržení bezpečnostní vzdálenosti, není třeba nosit roušku.

7.
Žáci budou odcházet hlavním vchodem, který bude zpřístupněn ke zvonkům.

8.
Výuka bude probíhat denně dle rozvrhu (viz příloha). Pokud se žák na výuku nedostaví, zákonný zástupce bude informovat o důvodech nepřítomnosti.

9.
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyučujícího a stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržení je důvodem k vyřazení žáka z výuky.

10.
Podmínkou účasti na výuce je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha), které žák odevzdá vyučujícímu v pondělí 25. 5. 2020.

11.
Po ukončení dopolední výuky, odchází žáci domů, nebo pod vedením vyučující do školní jídelny (od 25. 5. bude fungovat školní stravování pro žáky účastnící se prezenční výuky).

12.
Žáci, kteří budou docházet do školní družiny, odejdou domů v čase, který rodiče uvedli při přihlašování.

Rozdělení do skupin + rozvrh hodin
Čestné prohlášení

<<<   zpět do aktualit  
 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz