ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
      NAPIŠTE NÁM
 

AKTUALITY

 

07.05.2020
Informace pro rodiče žáků 1. stupně
 


Vážení rodiče žáků 1. – 5. ročníku,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření rozhodla vláda ČR, že od 25. května 2020 se budou moci žáci 1. stupně vrátit zpátky do škol.


MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vydalo soubor hygienických a provozních podmínek – viz příloha, dle kterých začínáme připravovat vše potřebné. Abychom mohli organizačně zajistit dopolední i odpolední provoz pro žáky, potřebujeme nejprve od vás do 18. května 2020 závazné vyjádření, zda vaše dítě do školy přijde či nikoliv. Tuto informaci sdělte své třídní učitelce. Potřebujeme zjistit počet zájemců o dopolední provoz, který plánujeme v době od 8 – 12 hod., a odpolední provoz, který plánujeme od 12 do 15 hod. Přesné časy se dozvíte dle přidělení žáka do konkrétní skupiny. Zároveň vás prosím o sdělení, zda byste měli zájem o školní stravování. Dle rámcových pravidel pro poskytování školního stravování se nebudou smět v jídelně potkávat žáci z různých skupin. V případě, že bude možné podle počtu zájemců splnit všechny organizační a hygienické podmínky, školní stravování zajistíme. V opačném případě si budou žáci, kteří budou zůstávat na odpolední provoz, muset přinést místo oběda vlastní stravu.

Návštěva školy je dobrovolná, nemusíte mít žádné výčitky, když z nejrůznějších důvodů nevyužijete otevření školy. Žáci se budou vzdělávat ve skupinách při maximálním počtu 15 žáků. Každý žák bude sedět sám v jedné lavici tak, aby byl dodržen stanovený odstup. V dopoledním bloku bude probíhat výuka, vyučovat se budou především hlavní předměty, tj. český jazyk a matematika, v omezené míře naukové předměty a cizí jazyk. Zaměříme se především na procvičení a upevnění učiva. Hudební, výtvarná výchova a praktické činnosti se objeví spíše v odpoledním bloku, který bude naplněn volnějšími aktivitami. Žáci, kteří 25. května do školy nepřijdou, budou pokračovat v distanční výuce. Složení skupin nebude možné po 25. květnu měnit.

Žáci budou ráno přicházet na školní dvůr, kde si je vyzvedne pověřený pedagogický pracovník v určený čas. Časy jednotlivých skupin budou rozvrženy tak, abychom minimalizovali shromažďování žáků na dvoře školy. Žáci musí i na školním dvoře dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před/za školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít na den s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, která jim první den nástupu do školy budou podrobně vysvětlena. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Školní družina v klasické podobě do konce školního roku již fungovat nebude. Dle instrukcí MŠMT nemůžeme nabídnout ani ranní školní družinu. Jakousi náhradou školní družiny je odpolední provoz školy.

Žák, který přijde 25. 5. 2020 do školy, musí předat učiteli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz příloha.

Nejdéle v pátek 22. května obdrží rodiče žáků, kteří do školy plánují přijít, informace o zařazení žáka do skupiny, konkrétní čas začátku a konce dopoledního i odpoledního provozu. Můžete se spolehnout, že uděláme pro naše žáky maximum v prezenční i distanční formě vzdělávání.

Děkuji všem za spolupráci a trpělivost, držme si palce v této mimořádné době a věřme, že příští školní rok již proběhne standardním způsobem.
Pokud se někdo nezorientujete v některých informacích, případně se budete potřebovat na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Naděžda Pézlová
ředitelka ZŠ Černošín


Hygienické a provozní podmínky
Čestné prohlášení

<<<   zpět do aktualit  
 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz