ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
      NAPIŠTE NÁM
 

AKTUALITY

 

05.05.2020
Konzultace pro žáky 9. ročníku
 


V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.1.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 16:00 hodin na e-mail cernosin@quick.cz nebo telefonní číslo 602 507 881.

2.
Konzultace budou probíhat denně od 9:00 do 11:40 hodin, složení skupiny je neměnné.

3.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,
- dodržení odstupu dva metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

4.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

5.
Žáci budou přicházet do školy od 8:45 hodin, po přezutí se u šatní skříňky a dezinfekci rukou se přesunou rovnou do 7. třídy, kde bude probíhat příprava na přijímací zkoušky.

6.
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyučujícího a stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržení je důvodem k vyřazení žáka z přípravy.

7.
Pokud se žák na konzultaci nedostaví, zákonný zástupce bude informovat o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák do skupiny dále docházet.

8.
Podmínkou účasti na konzultacích je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha), které žák odevzdá vyučujícímu v pondělí 11. 5. 2020.


Čestné prohlášení

<<<   zpět do aktualit  
 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz