ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
      NAPIŠTE NÁM
 

AKTUALITY

 

23.05.2018
NAŠI CYKLISTÉ TO UMÍ
 


Každoročně se jaro stává pro členy dopravního kroužku při ZŠ Černošín velkým mezníkem. Je to čas, kdy se začínají intenzivněji připravovat na blížící se Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC). Nejinak tomu bylo i v letošním roce.

Každý pátek, v průběhu dubna i častěji, jsme poctivě trénovali jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Také jsme využili nabídky pana Končického – přijet si zajezdit na nové dopravní hřiště v Tachově. Když nám počasí příliš nepřálo, trávili jsme čas ve škole nad různými zraněními, která je potřeba umět ošetřit nejen při soutěži, ale i ve skutečném životě. Za domácí úkol měl každý člen kroužku starší devíti let samostatné trénování testů z pravidel silničního provozu. Plnění tohoto úkolu jsem si v průběhu týdne kontrolovala. Pokud jsem s výsledky nebyla spokojena, společně jsme testy po vyučování procházeli a vysvětlovali si je.
Důležitým úkolem bylo sestavit dvě čtyřčlenná družstva tvořená vždy dvěma chlapci a dívkami, která nás budou reprezentovat v jednotlivých kolech DSMC. Do okresního kola (27. 4. 2018), jehož organizátorem se v letošním roce stala ZŠ Zárečná v Tachově, vyrazily týmy tvořené těmito soutěžícími: Jan FRANK, Arnošt SCHINDLER, Michaela FRANKOVÁ, Kristýna VAĽOVSKÁ (mladší) a Matěj VOLESKÝ, David SMĚŠNÝ, Ellen MARKOVÁ, Michaela MIČKOVÁ (starší). Přestože se soutěž nekonala na našem domácím hřišti, vedli jsme si skvěle. Ve všech soutěžních disciplínách (Jízda zručnosti, Jízda na DDH, Zdravověda, Testy z PSP) jsme patřili k nejlepším. To potvrdilo i závěrečné vyhodnocení. Obě naše družstva stanula na stupni nejvyšším a zajistila si tak postup do krajského kola. I vyhlášení nejlepších jednotlivců v každé kategorii bylo v ražení pouze černošínských cyklistů. A kteří jsou ti NEJ v našem okrese? Náš benjamínek A. Schindler, M. Franková a zkušený D. Směšný a E. Marková.
Následující tři týdny jsme nelenili a stále trénovali na krajské kolo, ve kterém je o jednu soutěžní disciplínu více. Jedná se o práci s mapou, do které je třeba zaznamenat zadanou trasu. Tento úkol je velice obtížný, neboť každý má jinou představu o optimální trase.
V pondělí 21. 4. 2018 nastal den D. Obě družstva (mladší ve stejné sestavě, starší ve složení: M. Voleský, O. Petrovič, E. Pokorná a M. Mičková) se brzy ráno přesunula do Plzně na 33. ZŠ T. Brzkové, kde bylo zahájeno Krajské kolo DSMC. Zde jsme plnili první tři úkoly, ve kterých se nám dařilo. V poledne se všichni účastníci soutěže přesunuli autobusy do rekreačního střediska Melchiorova Huť. Po vydatném obědě a ukázce Městské policie Plzeň pokračovali soutěžící v posledních dvou disciplínách. Jelikož nám organizátoři nezveřejnili průběžné výsledky, nevěděli jsme do poslední chvíle, jak soutěž dopadne. Následující den jsme netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení. V silné konkurenci stanulo družstvo starších cyklistů na pěkném 3. místě, mladší obhájilo prvenství z loňského roku a bude nás reprezentovat na Celostátním finále DSMC v Brně na konci června. Zvláštní cenu (za nejlepší jízdu zručnosti) si odnesl J. Frank. Vyhodnoceni zde byli též nejlepší jednotlivci ve své kategorii. Mezi ně patřili: A. Schindler, K. Vaľovská a M. Voleský.
Všem soutěžícím blahopřeji k jejich velkému úspěchu. Družstvu mladších cyklistů přeji hodně úspěchů v následujícím kole, kde se utkají ti nejlepší z České republiky.

N. Pézlová, vedoucí dopravního kroužku

<<<   zpět do aktualit  
 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz