ÚVODNÍ STRÁNKA
      AKTUALITY
      3D PREZENTACE
      NAŠE ŠKOLA
      ROZVRHY TŘÍD
      KONTAKTY
      ZAMĚSTNANCI
      ŠKOLSKÁ RADA
      ROZPOČET
      ZÁJMOVÉ ÚTVARY
      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      NAŠE ÚSPĚCHY
      FOTOGALERIE
      PODPORA EU
      NAPIŠTE NÁM
 

AKTUALITY

 

23.05.2014
CYKLISTICKÁ KLÁNÍ
 

Každoročně se na přelomu dubna a května koná okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC). Oproti předešlým rokům však došlo ke změně místa konání této soutěže. Poprvé v její dlouholeté historii se uskutečnila v Černošíně.

Vlastní soutěži předcházela velmi náročná příprava (vytvoření programu pro výpočet pořadí jednotlivých družstev, vyznačení trasy pro jízdu zručnosti, instalace a otestování pravidel silničního provozu v počítačové učebně, dokoupení chybějících dopravních značek, zajištění občerstvení pro soutěžící a pořadatele, oslovení sponzorů, nákup cen pro všechny zúčastněné žáky apod.).
Soutěž proběhla v úterý 29. dubna, kdy se do naší školy sjelo na 22 soutěžních družstev z celého okresu. Jednotlivá družstva byla rozdělena podle věku na I. a II. kategorii. Naši školu reprezentovali: Vladislav Jersák, Marek Majerčík, Lucie Ranšová, Eliška Pokorná (I. kategorie) a Pavel Novotný, Lukas Šupica, Nikola Zikánová, Michaela Mičková (II. kategorie). Úkolem každého týmu je projít čtyřmi stanovišti (jízda zručnosti přes překážky, ošetření různých zranění, jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu pod přísným dohledem policie a v neposlední řadě testy z pravidel silničního provozu) a získat co nejméně trestných bodů, které po sečtení dají výsledné pořadí. A jak si naši žáci vedli? Obě družstva vyhrála a zajistila si tak postup do krajského kola. Vyhlášeni byli také nejlepší hoch a dívka z každé kategorie. V I. kategorii (dívka) zvítězila L. Ranšová (12 t.b.), mezi hochy uspěli hned dva naši - V. Jersák a M. Majerčík (oba 27 t.b.). V II. kategorii si prvenství vybojovala N. Zikánová a P. Novotný (oba pouhých 5 t.b.).
Ráda bych touto cestou poděkovala za finanční dary Městu Černošín, firmě EMZ a RI-VAJ. Naše díky patří též Rodinnému pivovaru CHODOVAR, společnosti TechDraw Office a EKODEPONU Černošín, kteří svými materiálními dary zajistili hodnotné ceny pro soutěžící. Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce naší školy, která nás v naší práci velice podporuje, všem kolegům a žákům naší školy, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé soutěže.
V druhé polovině května (22. 5. a 23. 5.) se uskutečnilo krajské kolo DSMC v Plzni a Melchiorově Huti. Zde nás reprezentovali vítězové okresního kola, jen M. Mičkovou nahradila Adéla Mraková. V tomto kole soutěže žáci museli plnit o jednu disciplínu více – jedná se o práci s mapou. Úkolem je zaznamenat nejbezpečnější cestu z místa A do místa B přes určené průjezdní body. I s tímto úkolem si naši žáci dokázali poradit. Po celodenním vysilujícím soutěžním maratonu pro nás byla připravena ukázka práce policie a jejich cvičeného čtyřnohého pomocníka. Pak už zbývalo jen nanosit z lesa trochu suchého dříví na večerní táborák a mohli jsme se věnovat vlastní zábavě (kopaná, minigolf či koupání). Večer jsme poseděli u ohně, opekli si vuřtíky a povídali si. Kdo chtěl, mohl si jít zatančit na diskotéku. Druhý den dopoledne, po besedě s policií, ukázce policejních aut a úklidu chatek, nastal dlouho očekávaný okamžik – vyhodnocení celé soutěže. Jak krásně znělo: „1. místo obsadilo družstvo z Černošína“. Ano, i v tomto kole se oběma našim týmům po lítém boji podařilo porazit velmi silné soupeře a postoupit do celostátního finále DSMC. Velice příjemné bylo i vyhlášení jednotlivců, které patřilo jen členům našich družstev. Nejlepší dívkou v I. kategorii byla E. Pokorná, hochem V. Jersák. V II. kategorii si prvenství vybojovala A. Marková a L. Šupica.
Všem moc gratuluji ke skvělým výkonům a přeji mnoho úspěchů v dalším kole, které se letos uskuteční ve Frenštátě pod Radhoštěm 17. – 19. června.

Naděžda Pézlová

<<<   zpět do aktualit  
 

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace
Nám.1.máje 38, Černošín, 34901 Stříbro
 Telefon : 374 692 175, Email: cernosin@quick.cz