ACHK - ZŠ (strana 1)

 


ODPOVĚDI NA OTEVŘENOU OTÁZKU - [Rodič (ZŠ)]

Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola řízena?

ACHK - ZŠ (strana 2)

 


ODPOVĚDI NA OTEVŘENOU OTÁZKU - [Rodič (ZŠ)]

Máte v této škole vy jako rodiče reálnou možnost ovlivňovat její chod a rozhodování o její budoucnosti?

ACHK - ZŠ (strana 3)

 


ODPOVĚDI NA OTEVŘENOU OTÁZKU - [Rodič (ZŠ)]

Myslíte si, že existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce?

ACHK - ZŠ (strana 4)

 


ODPOVĚDI NA OTEVŘENOU OTÁZKU - [Rodič (ZŠ)]

Myslíte si, že je vaše dítě hodnoceno objektivně?
ACHK - ZŠ (strana 5)

 


ODPOVĚDI NA OTEVŘENOU OTÁZKU - [Rodič (ZŠ)]

Znepokojovalo vás někdy chování některých žáků školy k vašemu dítěti, máte důvod se obávat např. toho, že mu od nich hrozilo nebo hrozí nějaké nebezpečí?
ACHK - ZŠ (strana 6)

 


ODPOVĚDI NA OTEVŘENOU OTÁZKU - [Rodič (ZŠ)]

Dostáváte ze školy dostatek informací o výsledcích a chování svého dítěte?